Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:9  13  πορευθεντες δε μαθετε τι εστιν ελεος θελω και ου θυσιαν ου γαρ ηλθον καλεσαι δικαιους αλλα αμαρτωλους  9:13-13    5:32-32   
Λουκάς:5  32  ουκ εληλυθα καλεσαι δικαιους αλλα αμαρτωλους εις μετανοιαν  9:13-13    5:32-32