Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:8  και εκτεινας την χειρα ηψατο αυτου λεγων θελω καθαρισθητι και ευθεως εκαθαρισθη αυτου η λεπρα  8:3-3  1:41-42  5:13-13   
Μάρκος:1  41  και σπλαγχνισθεις εκτεινας την χειρα αυτου ηψατο και λεγει αυτω θελω καθαρισθητι  8:3-3  1:41-42  5:13-13   
  42  και ευθυς απηλθεν απ αυτου η λεπρα και εκαθαρισθη  8:3-3  1:41-42  5:13-13   
Λουκάς:5  13  και εκτεινας την χειρα ηψατο αυτου λεγων θελω καθαρισθητι και ευθεως η λεπρα απηλθεν απ αυτου  8:3-3  1:41-42  5:13-13