Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:4  24  και απηλθεν η ακοη αυτου εις ολην την συριαν και προσηνεγκαν αυτω παντας τους κακως εχοντας ποικιλαις νοσοις και βασανοις συνεχομενους [και] δαιμονιζομενους και σεληνιαζομενους και παραλυτικους και εθεραπευσεν αυτους  4:24-25  1:35-37  4:42-42   
  25  και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι απο της γαλιλαιας και δεκαπολεως και ιεροσολυμων και ιουδαιας και περαν του ιορδανου  4:24-25  1:35-37  4:42-42   
Μάρκος:1  35  και πρωι εννυχα λιαν αναστας εξηλθεν και απηλθεν εις ερημον τοπον κακει προσηυχετο  4:24-25  1:35-37  4:42-42   
  36  και κατεδιωξεν αυτον σιμων και οι μετ αυτου  4:24-25  1:35-37  4:42-42   
  37  και ευρον αυτον και λεγουσιν αυτω οτι παντες ζητουσιν σε  4:24-25  1:35-37  4:42-42   
Λουκάς:4  42  γενομενης δε ημερας εξελθων επορευθη εις ερημον τοπον και οι οχλοι επεζητουν αυτον και ηλθον εως αυτου και κατειχον αυτον του μη πορευεσθαι απ αυτων  4:24-25  1:35-37  4:42-42