Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:4  20  οι δε ευθεως αφεντες τα δικτυα ηκολουθησαν αυτω  4:20-20  1:18-18     
Μάρκος:1  18  και ευθυς αφεντες τα δικτυα ηκολουθησαν αυτω  4:20-20  1:18-18