Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:4  19  και λεγει αυτοις δευτε οπισω μου και ποιησω υμας αλιεις ανθρωπων  4:19-19  1:17-17     
Μάρκος:1  17  και ειπεν αυτοις ο ιησους δευτε οπισω μου και ποιησω υμας γενεσθαι αλιεις ανθρωπων  4:19-19  1:17-17