Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:4  17  απο τοτε ηρξατο ο ιησους κηρυσσειν και λεγειν μετανοειτε ηγγικεν γαρ η βασιλεια των ουρανων  4:17-17  1:15-15  4:15-15   
Μάρκος:1  15  και λεγων οτι πεπληρωται ο καιρος και ηγγικεν η βασιλεια του θεου μετανοειτε και πιστευετε εν τω ευαγγελιω  4:17-17  1:15-15  4:15-15   
Λουκάς:4  15  και αυτος εδιδασκεν εν ταις συναγωγαις αυτων δοξαζομενος υπο παντων  4:17-17  1:15-15  4:15-15