Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:4  11  τοτε αφιησιν αυτον ο διαβολος και ιδου αγγελοι προσηλθον και διηκονουν αυτω  4:11-11    4:13-13   
Λουκάς:4  13  και συντελεσας παντα πειρασμον ο διαβολος απεστη απ αυτου αχρι καιρου  4:11-11    4:13-13