Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:4  και ειπεν αυτω ταυτα σοι παντα δωσω εαν πεσων προσκυνησης μοι  4:9-9    4:6-7   
Λουκάς:4  και ειπεν αυτω ο διαβολος σοι δωσω την εξουσιαν ταυτην απασαν και την δοξαν αυτων οτι εμοι παραδεδοται και ω εαν θελω διδωμι αυτην  4:9-9    4:6-7   
  συ ουν εαν προσκυνησης ενωπιον εμου εσται σου πασα  4:9-9    4:6-7