Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Λουκάς:1  46  και ειπεν μαριαμ      1:46-56   
  47  μεγαλυνει η ψυχη μου τον κυριον και ηγαλλιασεν το πνευμα μου επι τω θεω τω σωτηρι μου      1:46-56   
  48  οτι επεβλεψεν επι την ταπεινωσιν της δουλης αυτου ιδου γαρ απο του νυν μακαριουσιν με πασαι αι γενεαι      1:46-56   
  49  οτι εποιησεν μοι μεγαλα ο δυνατος και αγιον το ονομα αυτου      1:46-56   
  50  και το ελεος αυτου εις γενεας και γενεας τοις φοβουμενοις αυτον      1:46-56   
  51  εποιησεν κρατος εν βραχιονι αυτου διεσκορπισεν υπερηφανους διανοια καρδιας αυτων      1:46-56   
  52  καθειλεν δυναστας απο θρονων και υψωσεν ταπεινους      1:46-56   
  53  πεινωντας ενεπλησεν αγαθων και πλουτουντας εξαπεστειλεν κενους      1:46-56   
  54  αντελαβετο ισραηλ παιδος αυτου μνησθηναι ελεους      1:46-56   
  55  καθως ελαλησεν προς τους πατερας ημων τω αβρααμ και τω σπερματι αυτου εις τον αιωνα      1:46-56   
  56  εμεινεν δε μαριαμ συν αυτη ως μηνας τρεις και υπεστρεψεν εις τον οικον αυτης      1:46-56