Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Μάρκος:16  και λιαν πρωι τη μια των σαββατων ερχονται επι το μνημειον ανατειλαντος του ηλιου    16:2-4  24:1-3  20:1-1 
  και ελεγον προς εαυτας τις αποκυλισει ημιν τον λιθον εκ της θυρας του μνημειου    16:2-4  24:1-3  20:1-1 
  και αναβλεψασαι θεωρουσιν οτι αποκεκυλισται ο λιθος ην γαρ μεγας σφοδρα    16:2-4  24:1-3  20:1-1 
Λουκάς:24  τη δε μια των σαββατων ορθρου βαθεως επι το μνημα ηλθον φερουσαι α ητοιμασαν αρωματα    16:2-4  24:1-3  20:1-1 
  ευρον δε τον λιθον αποκεκυλισμενον απο του μνημειου    16:2-4  24:1-3  20:1-1 
  εισελθουσαι δε ουχ ευρον το σωμα του κυριου ιησου    16:2-4  24:1-3  20:1-1 
Ιωάννης:20  τη δε μια των σαββατων μαρια η μαγδαληνη ερχεται πρωι σκοτιας ετι ουσης εις το μνημειον και βλεπει τον λιθον ηρμενον εκ του μνημειου    16:2-4  24:1-3  20:1-1