Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:16  και ελθοντες οι μαθηται εις το περαν επελαθοντο αρτους λαβειν  16:5-5  8:13-14     
Μάρκος:8  13  και αφεις αυτους παλιν εμβας απηλθεν εις το περαν  16:5-5  8:13-14     
  14  και επελαθοντο λαβειν αρτους και ει μη ενα αρτον ουκ ειχον μεθ εαυτων εν τω πλοιω  16:5-5  8:13-14