Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:12  29  η πως δυναται τις εισελθειν εις την οικιαν του ισχυρου και τα σκευη αυτου αρπασαι εαν μη πρωτον δηση τον ισχυρον και τοτε την οικιαν αυτου διαρπασει  12:29-30  3:27-27  11:21-23   
  30  ο μη ων μετ εμου κατ εμου εστιν και ο μη συναγων μετ εμου σκορπιζει  12:29-30  3:27-27  11:21-23   
Μάρκος:3  27  αλλ ου δυναται ουδεις εις την οικιαν του ισχυρου εισελθων τα σκευη αυτου διαρπασαι εαν μη πρωτον τον ισχυρον δηση και τοτε την οικιαν αυτου διαρπασει  12:29-30  3:27-27  11:21-23   
Λουκάς:11  21  οταν ο ισχυρος καθωπλισμενος φυλασση την εαυτου αυλην εν ειρηνη εστιν τα υπαρχοντα αυτου  12:29-30  3:27-27  11:21-23   
  22  επαν δε ισχυροτερος αυτου επελθων νικηση αυτον την πανοπλιαν αυτου αιρει εφ η επεποιθει και τα σκυλα αυτου διαδιδωσιν  12:29-30  3:27-27  11:21-23   
  23  ο μη ων μετ εμου κατ εμου εστιν και ο μη συναγων μετ εμου σκορπιζει  12:29-30  3:27-27  11:21-23