Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:20  29  και εκπορευομενων αυτων απο ιεριχω ηκολουθησεν αυτω οχλος πολυς  20:29-29  10:46-46  18:35-36   
Μάρκος:10  46  και ερχονται εις ιεριχω και εκπορευομενου αυτου απο ιεριχω και των μαθητων αυτου και οχλου ικανου ο υιος τιμαιου βαρτιμαιος τυφλος προσαιτης εκαθητο παρα την οδον  20:29-29  10:46-46  18:35-36   
Λουκάς:18  35  εγενετο δε εν τω εγγιζειν αυτον εις ιεριχω τυφλος τις εκαθητο παρα την οδον επαιτων  20:29-29  10:46-46  18:35-36   
  36  ακουσας δε οχλου διαπορευομενου επυνθανετο τι ειη τουτο  20:29-29  10:46-46  18:35-36