Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:4  τοτε ο ιησους ανηχθη εις την ερημον υπο του πνευματος πειρασθηναι υπο του διαβολου  4:1-1  1:12-12  4:1-1   
Μάρκος:1  12  και ευθυς το πνευμα αυτον εκβαλλει εις την ερημον  4:1-1  1:12-12  4:1-1   
Λουκάς:4  ιησους δε πληρης πνευματος αγιου υπεστρεψεν απο του ιορδανου και ηγετο εν τω πνευματι εν τη ερημω  4:1-1  1:12-12  4:1-1