Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:1  βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαυιδ υιου αβρααμ  1:1-17    3:23-38   
  σολομων δε εγεννησεν τον ροβοαμ ροβοαμ δε εγεννησεν τον αβια αβια δε εγεννησεν τον ασαφ  1:1-17    3:23-38   
  ασαφ δε εγεννησεν τον ιωσαφατ ιωσαφατ δε εγεννησεν τον ιωραμ ιωραμ δε εγεννησεν τον οζιαν  1:1-17    3:23-38   
  οζιας δε εγεννησεν τον ιωαθαμ ιωαθαμ δε εγεννησεν τον αχαζ αχαζ δε εγεννησεν τον εζεκιαν  1:1-17    3:23-38   
  10  εζεκιας δε εγεννησεν τον μανασση μανασσης δε εγεννησεν τον αμως αμως δε εγεννησεν τον ιωσιαν  1:1-17    3:23-38   
  11  ιωσιας δε εγεννησεν τον ιεχονιαν και τους αδελφους αυτου επι της μετοικεσιας βαβυλωνος  1:1-17    3:23-38   
  14  αζωρ δε εγεννησεν τον σαδωκ σαδωκ δε εγεννησεν τον αχιμ αχιμ δε εγεννησεν τον ελιουδ  1:1-17    3:23-38   
  15  ελιουδ δε εγεννησεν τον ελεαζαρ ελεαζαρ δε εγεννησεν τον ματθαν ματθαν δε εγεννησεν τον ιακωβ  1:1-17    3:23-38   
  16  ιακωβ δε εγεννησεν τον ιωσηφ τον ανδρα μαριας εξ ης εγεννηθη ιησους ο λεγομενος χριστος  1:1-17    3:23-38   
  17  πασαι ουν αι γενεαι απο αβρααμ εως δαυιδ γενεαι δεκατεσσαρες και απο δαυιδ εως της μετοικεσιας βαβυλωνος γενεαι δεκατεσσαρες και απο της μετοικεσιας βαβυλωνος εως του χριστου γενεαι δεκατεσσαρες  1:1-17    3:23-38   
Λουκάς:3  23  και αυτος ην ιησους αρχομενος ωσει ετων τριακοντα ων υιος ως ενομιζετο ιωσηφ του ηλι  1:1-17    3:23-38   
  24  του μαθθατ του λευι του μελχι του ιανναι του ιωσηφ  1:1-17    3:23-38   
  25  του ματταθιου του αμως του ναουμ του εσλι του ναγγαι  1:1-17    3:23-38   
  26  του μααθ του ματταθιου του σεμειν του ιωσηχ του ιωδα  1:1-17    3:23-38   
  28  του μελχι του αδδι του κωσαμ του ελμαδαμ του ηρ  1:1-17    3:23-38   
  29  του ιησου του ελιεζερ του ιωριμ του μαθθατ του λευι  1:1-17    3:23-38   
  30  του συμεων του ιουδα του ιωσηφ του ιωναμ του ελιακιμ  1:1-17    3:23-38   
  35  του σερουχ του ραγαυ του φαλεκ του εβερ του σαλα  1:1-17    3:23-38   
  36  του καιναμ του αρφαξαδ του σημ του νωε του λαμεχ  1:1-17    3:23-38   
  37  του μαθουσαλα του ενωχ του ιαρετ του μαλελεηλ του καιναμ  1:1-17    3:23-38   
  38  του ενως του σηθ του αδαμ του θεου  1:1-17    3:23-38