Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Η Μαρία αλλοίφει τα πόδια του Ιησού  26:6-7  14:3-3    12:2-3  >> 
Η συμφωνία του Ιούδα να παραδώσει τον Ιησού  26:14-16  14:10-11  22:3-6    >> 
Η προετοιμασία του Πάσχα  26:17-17  14:12-12  22:7-8    >> 
Ο Ιησούς πλένει τα πόδια των μαθητών        13:1-20  >> 
Ο Ιησούς προλέγει την άρνηση του Πέτρου  26:33-35  14:29-31  22:33-35  13:37-38  >> 
Το δείπνο του Κυρίου  26:26-29  14:22-25  22:17-20    >> 
Οι ερωτήσεις των μαθητών στο ανώγειο        14:1-31  >> 
Το αληθινό αμπέλι        15:1-17  >> 
Η υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος        15:1-99  >> 
Ο Ιησούς προλέγει την ανάστασή του        16:16-22  >> 
Ζητείτε στο όνομα του Ιησού        16:23-33  >> 
Η προσευχή για την ενότητα των μαθητών        17:1-26  >> 
Η αρχιερατική προσευχή του Ιησού στη Γεθσημανή  26:30-30  14:26-26    18:1-1  >> 
Η προδοσία και η σύλληψη του Ιησού  26:47-47  14:43-43  22:47-47  18:2-3  >> 
Ο Ιησούς οδηγείται στον Άννα        18:13-23  >> 
Ο Ιησούς ενώπιον του συνεδρίου  26:57-57  14:53-53  22:54-54  18:24-24  >> 
Η άρνηση του Πέτρου  26:58-75  14:54-72  22:55-62  18:15-27  >> 
Η αυτοκτονία του Ιούδα  27:3-10        >> 
Η πρώτη ανάκριση από τον Πιλάτο  27:2-2    23:1-2  18:28-32  >> 
Ο Ιησούς μπροστά στον Ηρώδη      23:6-12    >> 
  |< <<  8 of 9  >> >|