Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Συγχωρόντας τον αδελφό σου εβδομήντα φορές το επτά  18:21-22    17:3-4    >> 
Θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας …  8:19-19    9:57-62    >> 
Η απόρριψη του Ιησού από τα αδέφια του        7:2-9  >> 
Η πρόσκληση κατά την γιορτή της σκηνοπηγίας        7:11-31  >> 
Η απόπειρα σύλληψης του Ιησού        7:32-53  >> 
Η μοιχαλίδα γυναίκα        8:3-11  >> 
Εγώ είμαι το φως του κόσμου        8:12-20  >> 
Όπου θα πάω, δεν μπορείς να ρθείς …        8:21-30  >> 
Η σχέση του Ιησού με τον Αβραάμ        8:31-59  >> 
Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού        9:1-41  >> 
Ο καλός ποιμένας        10:1-21  >> 
Η επιστροφή των εβδομήκοντα μαθητών      10:1-24    >> 
Ο καλός Σαμαρείτης      10:25-37    >> 
Η ανάσταση του Λαζάρου      10:38-42    >> 
Η αρχιερατική προσευχή  6:9-13    11:2-4    >> 
Ζητείτε, ψάχνετε, χτυπείστε  7:7-8    11:9-10    >> 
Ουαί για τους Φαρισαίους και τους νομοδιδασκάλους      11:37-54    >> 
Ο άφρωνας πλούσιος      12:15-21    >> 
Ο άδικος οικονόμος  24:45-47    12:36-44    >> 
Εκτός και αν μεταννοείσετε …      13:1-9    >> 
  |< <<  5 of 9  >> >|