Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Ο Ηρώδης ακούει για την φήμη του Ιησού  14:1-2  6:14-16  9:7-9    >> 
Ο αποκεφαλισμός του Ιωάννη  14:3-5  6:17-20  3:19-20    >> 
Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων  14:15-16  6:35-37  9:12-12  6:4-7  >> 
Ο Ιησούς περπατά πάνω στη θάλασσα  14:24-27  6:47-50    6:16-20  >> 
Ο άρτος της ζωής        6:22-59  >> 
Διχογνωμία όσον αναφορά τον καθαρισμό  15:1-1  7:1-4      >> 
Η θεραπεία της κόρης της Χαναναίας γυναίκας  15:21-25  7:24-26      >> 
Ο χορτασμός των τεσσάρων χιλιάδων  15:32-32  8:1-3      >> 
Ερωτήσεις για τα σημεία των τελευταίων καιρών  16:1-3  8:11-11  12:54-56    >> 
Το προζύμι των Φαρισαίων  16:5-5  8:13-14      >> 
Η ομολογία του Πέτρου για τον Χριστό  16:13-13  8:27-27  9:18-18    >> 
Ο Πέτρος, ο Σατανάς  16:22-22  8:32-32      >> 
Η μεταμόρφωση του Ιησού  17:1-1  9:2-2  9:28-28    >> 
Ο Ηλίας και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής  17:10-10  9:11-11      >> 
Η θεραπεία του επιληπτικού  17:14-16  9:14-18  9:37-40    >> 
Ο Ιησούς προλέγει για δεύτερη φορά τα πάθη του  17:22-23  9:30-32  9:44-45    >> 
Η πληρωμή του φόρου στο ναό  17:24-27        >> 
Διαμάχη για το ποιος θα είναι μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών  18:1-1  9:33-35  9:46-46    >> 
Καλύτερα να χάσεις το χέρι ή το μάτι …  18:8-8  9:43-46      >> 
Το χαμένο πρόβατο  18:12-14    15:3-7    >> 
  |< <<  4 of 9  >> >|