Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Η βάπτιση του Ιησού  3:16-16  1:10-10  3:21-21  1:29-34  >> 
Οι πειρασμοί του Ιησού στην έρημο  4:1-1  1:12-12  4:1-1    >> 
Η μαρτυρία του Ιησού για τον εαυτό του        1:19-24  >> 
Οι πρώτοι μαθητές του Ιησού        1:35-51  >> 
Το πρώτο θαύμα του Ιησού, στην Κανά        2:1-11  >> 
Η εκδίωξη των εμπόρων από τον ναό        2:13-22  >> 
Η συνάντηση του Νικόδημου με τον Ιησού        2:1-99  >> 
Η ομολογία του Ιωάννη για τον Ιησού        3:22-36  >> 
Η συνομιλία του Ιησού με την Σαμαρείτισα        4:5-42  >> 
Η θεραπεία του γιου ενός αξιωματούχου στην Καπερναούμ        4:46-54  >> 
Η απόρριψη του Ιησού στην Ναζαρέτ      4:16-31    >> 
Η μετάβαση του Ιησού στην Καπερναούμ  4:13-16        >> 
Η κλήση του Σίμωνα, του Ανδρέα, του Ιάκωβου και του Ιωάννη  4:18-18  1:16-16  5:1-10    >> 
Το κήρυγμα στην συναγωγής της Καπερναούμ    1:22-22  4:32-32    >> 
Η θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου  8:14-17  1:29-30  4:38-38    >> 
Η θεραπεία ενός λεπρού  8:2-2  1:40-40  5:12-16    >> 
Η συγχώρηση και η θεραπεία του παραλυτικού  9:2-2  2:3-3  5:18-18    >> 
Η κλήση του Ματθαίου  9:9-9  2:14-14  5:27-27    >> 
Η Ιησούς υπερασπίζεται τους μαθητές του που δεν νηστεύουν  9:14-14  2:18-18  5:33-33    >> 
Ο Ιησούς θεραπεύει το Σάββατο        5:1-47  >> 
  |< <<  2 of 9  >> >|