Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Τα επτά ουαί κατά των Φαρισαίων  23:8-36        >> 
Τα πνευματικά αδέλφια του Ιησού  12:46-50  3:31-35  8:19-21    >> 
Το αληθινό αμπέλι        15:1-17  >> 
Το βδέλυγμα της ερημώσεως  24:15-15  13:14-14  21:20-20    >> 
Το γεννεαλογικό δένδρο του Ιησού μέσω της Μαρίας και του Ιωσήφ  1:1-17    3:23-38    >> 
Το δείπνο του Κυρίου  26:26-29  14:22-25  22:17-20    >> 
Το δίλεπτο της χήρας    12:41-41  21:1-1    >> 
Το κήρυγμα και το βάπτισμα του Ιωάννη  3:1-6  1:4-6  3:3-3  1:25-28  >> 
Το κήρυγμα στην συναγωγής της Καπερναούμ    1:22-22  4:32-32    >> 
Το Μεγάλο Δείπνο      14:1-24    >> 
Το μήνυμα του Ιωάννη προς τους Φαρισσαίους, τα πλήθη και τους στρατιώτες  3:7-7    3:7-14    >> 
Το παράδειγμα με τα μικρά παιδιά  19:13-13  10:13-13  18:15-15    >> 
Το προζύμι των Φαρισαίων  16:5-5  8:13-14      >> 
Το πρώτο θαύμα του Ιησού, στην Κανά        2:1-11  >> 
Το Σάββατο που οι μαθητές έτρωγαν από τα στάχυα  12:1-1  2:23-23  6:1-1    >> 
Το χαμένο πρόβατο  18:12-14    15:3-7    >> 
Τρώγοντας με αμαρτωλούς      15:1-2    >> 
  |< <<  9 of 9