Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Ο στρατιώτης κεντά την πλευρά του Ιησού        19:31-37  >> 
Ο τελώνης και ο φαρισαίος      18:9-14    >> 
Ο τυφλός Βαρτίμαιος  20:29-29  10:46-46  18:35-36    >> 
Ο ύμνος της Μαρίας      1:46-56    >> 
Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων  14:15-16  6:35-37  9:12-12  6:4-7  >> 
Ο χορτασμός των τεσσάρων χιλιάδων  15:32-32  8:1-3      >> 
Ό,τι κάνετε στους μικρούς τούτους …  25:31-46        >> 
Οι αρχιερείς αμφισβητούν την εξουσία του Ιησού  21:23-23  11:27-28  20:1-2    >> 
Οι ερωτήσεις των μαθητών στο ανώγειο        14:1-31  >> 
Οι μακαρισμοί  5:2-5    6:20-20    >> 
Οι πειρασμοί του Ιησού στην έρημο  4:1-1  1:12-12  4:1-1    >> 
Οι πλούσιοι και η βασιλεία των ουρανών  19:23-23  10:23-24  18:24-24    >> 
Οι πρώτοι μαθητές του Ιησού        1:35-51  >> 
Όπου θα πάω, δεν μπορείς να ρθείς …        8:21-30  >> 
Όπως στις ημέρες του Νώε …  24:37-39    17:26-32    >> 
Ουαί για τους Φαρισαίους και τους νομοδιδασκάλους      11:37-54    >> 
Πρόλογος του Ιωάννη: Ο Λόγος έγεινε σάρκα        1:1-18  >> 
Προσέχετε!  24:42-42  13:33-37  21:34-36    >> 
Προφυλαχτείτε από τους νομοδιδάσκαλους  23:1-7  12:38-40  20:45-47    >> 
Συγχωρόντας τον αδελφό σου εβδομήντα φορές το επτά  18:21-22    17:3-4    >> 
  |< <<  8 of 9  >> >|