Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Ο Ηλίας και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής  17:10-10  9:11-11      >> 
Ο Ηρώδης ακούει για την φήμη του Ιησού  14:1-2  6:14-16  9:7-9    >> 
Ο θάνατος του Ιησού  27:45-53  15:33-38  23:44-46  19:28-30  >> 
Ο Ιησούς δωδεκαετής στο ναό      2:41-50    >> 
Ο Ιησούς ενώπιον του συνεδρίου  26:57-57  14:53-53  22:54-54  18:24-24  >> 
Ο Ιησούς θεραπεύει το Σάββατο        5:1-47  >> 
Ο Ιησούς μπροστά στον Ηρώδη      23:6-12    >> 
Ο Ιησούς οδηγείται στον Άννα        18:13-23  >> 
Ο Ιησούς περπατά πάνω στη θάλασσα  14:24-27  6:47-50    6:16-20  >> 
Ο Ιησούς πλένει τα πόδια των μαθητών        13:1-20  >> 
Ο Ιησούς προλέγει για δεύτερη φορά τα πάθη του  17:22-23  9:30-32  9:44-45    >> 
Ο Ιησούς προλέγει την ανάστασή του        16:16-22  >> 
Ο Ιησούς προλέγει την άρνηση του Πέτρου  26:33-35  14:29-31  22:33-35  13:37-38  >> 
Ο Ιησούς προς Εμμαούς    16:12-13  24:13-32    >> 
Ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία  27:57-58  15:42-45  23:50-52  19:38-39  >> 
Ο καλός ποιμένας        10:1-21  >> 
Ο καλός Σαμαρείτης      10:25-37    >> 
Ο Πέτρος και ο Ιωάννης πηγαίνουν στον τάφο      24:9-12  20:2-10  >> 
Ο Πέτρος, ο Σατανάς  16:22-22  8:32-32      >> 
Ο σκοπός για τον οποίον ο Λουκάς γράφει το Ευαγγέλιο      1:1-4    >> 
  |< <<  7 of 9  >> >|