Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Η κατάκριση του Χοραζίν και της Βηθσαϊδά  11:20-22    10:13-13    >> 
Η κλήση του Ματθαίου  9:9-9  2:14-14  5:27-27    >> 
Η κλήση του Σίμωνα, του Ανδρέα, του Ιάκωβου και του Ιωάννη  4:18-18  1:16-16  5:1-10    >> 
Η Μαρία αλλοίφει τα πόδια του Ιησού  26:6-7  14:3-3    12:2-3  >> 
Η μαρτυρία του Ιησού για τον εαυτό του        1:19-24  >> 
Η μεγάλη αποστολή  28:16-20  16:14-18      >> 
Η μεγαλύτερη εντολή  22:34-36  12:28-28      >> 
Η μετάβαση του Ιησού στην Καπερναούμ  4:13-16        >> 
Η μεταμόρφωση του Ιησού  17:1-1  9:2-2  9:28-28    >> 
Η μοιχαλίδα γυναίκα        8:3-11  >> 
Η ομολογία του Ιωάννη για τον Ιησού        3:22-36  >> 
Η ομολογία του Πέτρου για τον Χριστό  16:13-13  8:27-27  9:18-18    >> 
Η παραβολή με τα δέκα τάλαντα  25:14-30    19:12-26    >> 
Η παραβολή της συκιάς  24:32-32  13:28-28  21:29-30    >> 
Η παραβολή του σιναπιού  13:31-32  4:30-32  13:18-19    >> 
Η παραβολή του σποριά  13:3-4  4:3-4  8:5-5    >> 
Η Παραβολή των δέκα παρθένων  25:1-13        >> 
Η παραβολή των ζιζανίων  13:24-30        >> 
Η παραβολή των κακών γεωργών  21:33-33  12:1-1  20:9-9    >> 
Η περιτομή του Ιησού      2:21-21    >> 
  |< <<  4 of 9  >> >|