Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Η επίσκεψη των μάγων  2:1-12        >> 
Η επιστροφή στη Ναζαρέτ  2:23-23    2:39-39    >> 
Η επιστροφή των εβδομήκοντα μαθητών      10:1-24    >> 
Η ερώτηση του φαρισαίου για το διαζύγιο  19:3-3  10:2-3      >> 
Η ερώτηση των Σαδουκαίων για την ανάσταση  22:23-23  12:18-18  20:27-27    >> 
Η ευλογία και η ανάληψη του Ιησού    16:19-20  24:50-53    >> 
Η θεραπεία ενός λεπρού  8:2-2  1:40-40  5:12-16    >> 
Η θεραπεία της αιμορροούσης, ανάσταση της κόρης του Ιαείρου  9:18-19  5:21-24  8:40-42    >> 
Η θεραπεία της κόρης της Χαναναίας γυναίκας  15:21-25  7:24-26      >> 
Η θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου  8:14-17  1:29-30  4:38-38    >> 
Η θεραπεία του άνδρα με το ξηρό χέρι  12:9-10  3:1-1  6:6-6    >> 
Η θεραπεία του γιου ενός αξιωματούχου στην Καπερναούμ        4:46-54  >> 
Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού        9:1-41  >> 
Η θεραπεία του επιληπτικού  17:14-16  9:14-18  9:37-40    >> 
Η θεραπεία των δαιμονισμένων  8:28-28  5:1-5  8:26-27    >> 
Η θεραπεία των δέκα λεπρών      17:11-21    >> 
Η θεραπεία των τριών τυφλών  9:27-34        >> 
Η θριαμβευτική είσοδος του Ιησού στην Ιερουσαλήμ  21:7-7  11:7-7  19:35-35  12:14-14  >> 
Η Ιησούς υπερασπίζεται τους μαθητές του που δεν νηστεύουν  9:14-14  2:18-18  5:33-33    >> 
Η ιστορία του πλούσιου και του Λάζαρου      16:5-99    >> 
  |< <<  3 of 9  >> >|