Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Η απόρριψη του Ιησού στην Ναζαρέτ      4:16-31    >> 
Η αποστολή των δώδεκα μαθητών    3:14-15  6:13-13    >> 
Η άρνηση του Πέτρου  26:58-75  14:54-72  22:55-62  18:15-27  >> 
Η αρχιερατική προσευχή  6:9-13    11:2-4    >> 
Η αρχιερατική προσευχή του Ιησού στη Γεθσημανή  26:30-30  14:26-26    18:1-1  >> 
Η αυτοκτονία του Ιούδα  27:3-10        >> 
Η αφιέρωση του Ιησού στο ναό, Συμεών και Άννα      2:22-38    >> 
Η βάπτιση του Ιησού  3:16-16  1:10-10  3:21-21  1:29-34  >> 
Η γέννηση του Ιησού      2:1-7    >> 
Η γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο προφητικός ύμνος του Ζαχαρία      1:57-80    >> 
Η γυναίκα που θεραπεύτηκε το Σάββατο      13:10-17    >> 
Η δεύτερη ανάκριση από τον Πιλάτο  27:15-15  15:6-8  23:13-17  18:39-39  >> 
Η δοξολογία των αγγέλων και η προσκύνηση των βοσκών      2:8-20    >> 
Η εκδίωξη των εμπόρων από τον ναό        2:13-22  >> 
Η εμφάνιση του Ιησού στην Μαρία Μαγδαληνή    16:9-9    20:11-17  >> 
Η εμφάνιση του Ιησού στον Θωμά        20:26-31  >> 
Η εμφάνιση του Ιησού στους επτά        21:1-25  >> 
Η εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές      24:36-43  20:19-25  >> 
Η επί του όρους ομιλία  5:1-1    6:17-19    >> 
Η επίσκεψη της Μαρίας στην Ελισάβετ και ο ύμνος της Ελισάβετ      1:39-45    >> 
  |< <<  2 of 9  >> >|