Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Αποδώσατε στον Καίσαρα ό,τι του ανήκει  22:15-17  12:13-14  20:20-22    >> 
Απόπειρα σύλληψης του Ιησού  26:1-5  14:1-2  22:1-2    >> 
Διαμάχη για το ποιος θα είναι μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών  18:1-1  9:33-35  9:46-46    >> 
Διχογνωμία όσον αναφορά τον καθαρισμό  15:1-1  7:1-4      >> 
Εγώ είμαι το φως του κόσμου        8:12-20  >> 
Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα        10:22-39  >> 
Εκτός και αν μεταννοείσετε …      13:1-9    >> 
Ερωτήσεις για τα σημεία των τελευταίων καιρών  16:1-3  8:11-11  12:54-56    >> 
Ζητείτε στο όνομα του Ιησού        16:23-33  >> 
Ζητείτε, ψάχνετε, χτυπείστε  7:7-8    11:9-10    >> 
Η αμαρτία ενάντια στο Άγιο Πνεύμα  12:29-30  3:27-27  11:21-23    >> 
Η αμαρτωλή γυναίκα και ο Φαρισαίος      7:36-50    >> 
Η ανάπτυξη του Ιησού μέχρι την ενηλικίωσή του      2:51-52    >> 
Η ανάσταση του γιου της χήρας στη Ναίν      7:11-17    >> 
Η ανάσταση του Λαζάρου      10:38-42    >> 
Η ανάσταση του Λαζάρου        11:1-44  >> 
Η αναφορά των φρουρών του τάφου  28:11-15        >> 
Η αναχώρηση προς την θάλασσα της Γαλιλαίας και η ακολουθία του πλήθους   12:15-15  3:7-11      >> 
Η απόπειρα σύλληψης του Ιησού        7:32-53  >> 
Η απόρριψη του Ιησού από τα αδέφια του        7:2-9  >> 
   1 of 9  >> >|