Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού        9:1-41  >> 
Η σχέση του Ιησού με τον Αβραάμ        8:31-59  >> 
Η μοιχαλίδα γυναίκα        8:3-11  >> 
Όπου θα πάω, δεν μπορείς να ρθείς …        8:21-30  >> 
Εγώ είμαι το φως του κόσμου        8:12-20  >> 
Η απόπειρα σύλληψης του Ιησού        7:32-53  >> 
Η απόρριψη του Ιησού από τα αδέφια του        7:2-9  >> 
Η πρόσκληση κατά την γιορτή της σκηνοπηγίας        7:11-31  >> 
Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων  14:15-16  6:35-37  9:12-12  6:4-7  >> 
Ο άρτος της ζωής        6:22-59  >> 
Ο Ιησούς περπατά πάνω στη θάλασσα  14:24-27  6:47-50    6:16-20  >> 
Ο Ιησούς θεραπεύει το Σάββατο        5:1-47  >> 
Η συνομιλία του Ιησού με την Σαμαρείτισα        4:5-42  >> 
Η θεραπεία του γιου ενός αξιωματούχου στην Καπερναούμ        4:46-54  >> 
Η ομολογία του Ιωάννη για τον Ιησού        3:22-36  >> 
Η εμφάνιση του Ιησού στους επτά        21:1-25  >> 
Η εμφάνιση του Ιησού στον Θωμά        20:26-31  >> 
Ο Πέτρος και ο Ιωάννης πηγαίνουν στον τάφο      24:9-12  20:2-10  >> 
Η εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές      24:36-43  20:19-25  >> 
Η εμφάνιση του Ιησού στην Μαρία Μαγδαληνή    16:9-9    20:11-17  >> 
   1 of 9  >> >|