Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Διαμάχη για το ποιος θα είναι μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών  18:1-1  9:33-35  9:46-46    >> 
Καλύτερα να χάσεις το χέρι ή το μάτι …  18:8-8  9:43-46      >> 
Το χαμένο πρόβατο  18:12-14    15:3-7    >> 
Συγχωρόντας τον αδελφό σου εβδομήντα φορές το επτά  18:21-22    17:3-4    >> 
Θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας …  8:19-19    9:57-62    >> 
Ο σκοπός για τον οποίον ο Λουκάς γράφει το Ευαγγέλιο      1:1-4    >> 
Το μήνυμα του Ιωάννη προς τους Φαρισσαίους, τα πλήθη και τους στρατιώτες  3:7-7    3:7-14    >> 
Η επιστροφή των εβδομήκοντα μαθητών      10:1-24    >> 
Ο καλός Σαμαρείτης      10:25-37    >> 
Η ανάσταση του Λαζάρου      10:38-42    >> 
Η αρχιερατική προσευχή  6:9-13    11:2-4    >> 
Ζητείτε, ψάχνετε, χτυπείστε  7:7-8    11:9-10    >> 
Ουαί για τους Φαρισαίους και τους νομοδιδασκάλους      11:37-54    >> 
Ο άφρωνας πλούσιος      12:15-21    >> 
Ο άδικος οικονόμος  24:45-47    12:36-44    >> 
Εκτός και αν μεταννοείσετε …      13:1-9    >> 
Η γυναίκα που θεραπεύτηκε το Σάββατο      13:10-17    >> 
Λύπη για την Ιερουσαλήμ  23:37-37    13:34-34    >> 
Το Μεγάλο Δείπνο      14:1-24    >> 
Τρώγοντας με αμαρτωλούς      15:1-2    >> 
  |< <<  4 of 9  >> >|