Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Η παραβολή των ζιζανίων  13:24-30        >> 
Η παραβολή του σιναπιού  13:31-32  4:30-32  13:18-19    >> 
Κατάπαυση της τρυκιμίας  8:18-23  4:35-36  8:22-22    >> 
Η θεραπεία των δαιμονισμένων  8:28-28  5:1-5  8:26-27    >> 
Η θεραπεία της αιμορροούσης, ανάσταση της κόρης του Ιαείρου  9:18-19  5:21-24  8:40-42    >> 
Η θεραπεία των τριών τυφλών  9:27-34        >> 
Ο Ηρώδης ακούει για την φήμη του Ιησού  14:1-2  6:14-16  9:7-9    >> 
Ο αποκεφαλισμός του Ιωάννη  14:3-5  6:17-20  3:19-20    >> 
Διχογνωμία όσον αναφορά τον καθαρισμό  15:1-1  7:1-4      >> 
Η θεραπεία της κόρης της Χαναναίας γυναίκας  15:21-25  7:24-26      >> 
Ο χορτασμός των τεσσάρων χιλιάδων  15:32-32  8:1-3      >> 
Ερωτήσεις για τα σημεία των τελευταίων καιρών  16:1-3  8:11-11  12:54-56    >> 
Το προζύμι των Φαρισαίων  16:5-5  8:13-14      >> 
Η ομολογία του Πέτρου για τον Χριστό  16:13-13  8:27-27  9:18-18    >> 
Ο Πέτρος, ο Σατανάς  16:22-22  8:32-32      >> 
Η μεταμόρφωση του Ιησού  17:1-1  9:2-2  9:28-28    >> 
Ο Ηλίας και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής  17:10-10  9:11-11      >> 
Η θεραπεία του επιληπτικού  17:14-16  9:14-18  9:37-40    >> 
Ο Ιησούς προλέγει για δεύτερη φορά τα πάθη του  17:22-23  9:30-32  9:44-45    >> 
Η πληρωμή του φόρου στο ναό  17:24-27        >> 
  |< <<  3 of 9  >> >|