Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Το γεννεαλογικό δένδρο του Ιησού μέσω της Μαρίας και του Ιωσήφ  1:1-17    3:23-38    >> 
Η προαγγελία της γέννησης του Ιωάννη από τον Ζαχαρία      1:5-25    >> 
Ο ευαγγελισμός της Μαρίας      1:26-38    >> 
Η επίσκεψη της Μαρίας στην Ελισάβετ και ο ύμνος της Ελισάβετ      1:39-45    >> 
Ο ύμνος της Μαρίας      1:46-56    >> 
Η γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο προφητικός ύμνος του Ζαχαρία      1:57-80    >> 
Ο άγγελος εμφανίζεται στον Ιωσήφ  1:18-25        >> 
Η γέννηση του Ιησού      2:1-7    >> 
Η δοξολογία των αγγέλων και η προσκύνηση των βοσκών      2:8-20    >> 
Η περιτομή του Ιησού      2:21-21    >> 
Η αφιέρωση του Ιησού στο ναό, Συμεών και Άννα      2:22-38    >> 
Η επίσκεψη των μάγων  2:1-12        >> 
Η φυγή στην Αίγυπτο, η σφαγή των νηπίων στην Βηθλεέμ  2:13-18        >> 
Η επιστροφή στη Ναζαρέτ  2:23-23    2:39-39    >> 
Ο Ιησούς δωδεκαετής στο ναό      2:41-50    >> 
Η ανάπτυξη του Ιησού μέχρι την ενηλικίωσή του      2:51-52    >> 
Οι πειρασμοί του Ιησού στην έρημο  4:1-1  1:12-12  4:1-1    >> 
Η απόρριψη του Ιησού στην Ναζαρέτ      4:16-31    >> 
Η μετάβαση του Ιησού στην Καπερναούμ  4:13-16        >> 
Η κλήση του Σίμωνα, του Ανδρέα, του Ιάκωβου και του Ιωάννη  4:18-18  1:16-16  5:1-10    >> 
   1 of 9  >> >|