Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Ο Ηρώδης ακούει για την φήμη του Ιησού  14:1-2  6:14-16  9:7-9    >> 
Θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας …  8:19-19    9:57-62    >> 
Διαμάχη για το ποιος θα είναι μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών  18:1-1  9:33-35  9:46-46    >> 
Ο Ιησούς προλέγει για δεύτερη φορά τα πάθη του  17:22-23  9:30-32  9:44-45    >> 
Η θεραπεία του επιληπτικού  17:14-16  9:14-18  9:37-40    >> 
Η μεταμόρφωση του Ιησού  17:1-1  9:2-2  9:28-28    >> 
Η ομολογία του Πέτρου για τον Χριστό  16:13-13  8:27-27  9:18-18    >> 
Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων  14:15-16  6:35-37  9:12-12  6:4-7  >> 
Η παραβολή του σποριά  13:3-4  4:3-4  8:5-5    >> 
Η θεραπεία της αιμορροούσης, ανάσταση της κόρης του Ιαείρου  9:18-19  5:21-24  8:40-42    >> 
Η θεραπεία των δαιμονισμένων  8:28-28  5:1-5  8:26-27    >> 
Κατάπαυση της τρυκιμίας  8:18-23  4:35-36  8:22-22    >> 
Τα πνευματικά αδέλφια του Ιησού  12:46-50  3:31-35  8:19-21    >> 
Η αμαρτωλή γυναίκα και ο Φαρισαίος      7:36-50    >> 
Η σχέση του Ιωάννη του βαπτιστή με την βασιλεία  11:2-3    7:18-20    >> 
Η πίστη του εκατόνταρχου και η θεραπεία του δούλου του  8:5-7    7:1-5    >> 
Η ανάσταση του γιου της χήρας στη Ναίν      7:11-17    >> 
Η θεραπεία του άνδρα με το ξηρό χέρι  12:9-10  3:1-1  6:6-6    >> 
Οι μακαρισμοί  5:2-5    6:20-20    >> 
Η επί του όρους ομιλία  5:1-1    6:17-19    >> 
   1 of 9  >> >|