Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Πρόλογος του Ιωάννη: Ο Λόγος έγεινε σάρκα        1:1-18  >> 
Ο άγγελος εμφανίζεται στον Ιωσήφ  1:18-25        >> 
Η επίσκεψη των μάγων  2:1-12        >> 
Η φυγή στην Αίγυπτο, η σφαγή των νηπίων στην Βηθλεέμ  2:13-18        >> 
Η μαρτυρία του Ιησού για τον εαυτό του        1:19-24  >> 
Οι πρώτοι μαθητές του Ιησού        1:35-51  >> 
Το πρώτο θαύμα του Ιησού, στην Κανά        2:1-11  >> 
Η εκδίωξη των εμπόρων από τον ναό        2:13-22  >> 
Η συνάντηση του Νικόδημου με τον Ιησού        2:1-99  >> 
Η ομολογία του Ιωάννη για τον Ιησού        3:22-36  >> 
Η συνομιλία του Ιησού με την Σαμαρείτισα        4:5-42  >> 
Η θεραπεία του γιου ενός αξιωματούχου στην Καπερναούμ        4:46-54  >> 
Η μετάβαση του Ιησού στην Καπερναούμ  4:13-16        >> 
Η αναχώρηση προς την θάλασσα της Γαλιλαίας και η ακολουθία του πλήθους   12:15-15  3:7-11      >> 
Ο Ιησούς θεραπεύει το Σάββατο        5:1-47  >> 
Η παραβολή των ζιζανίων  13:24-30        >> 
Η θεραπεία των τριών τυφλών  9:27-34        >> 
Ο Ιησούς περπατά πάνω στη θάλασσα  14:24-27  6:47-50    6:16-20  >> 
Ο άρτος της ζωής        6:22-59  >> 
Διχογνωμία όσον αναφορά τον καθαρισμό  15:1-1  7:1-4      >> 
   1 of 9  >> >|