Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Το πρώτο θαύμα του Ιησού, στην Κανά        2:1-11  >> 
Η εκδίωξη των εμπόρων από τον ναό        2:13-22  >> 
Η συνάντηση του Νικόδημου με τον Ιησού        2:1-99  >> 
Η ομολογία του Ιωάννη για τον Ιησού        3:22-36  >> 
Η συνομιλία του Ιησού με την Σαμαρείτισα        4:5-42  >> 
Η θεραπεία του γιου ενός αξιωματούχου στην Καπερναούμ        4:46-54  >> 
Η απόρριψη του Ιησού στην Ναζαρέτ      4:16-31    >> 
Η μετάβαση του Ιησού στην Καπερναούμ  4:13-16        >> 
Το μήνυμα του Ιωάννη προς τους Φαρισσαίους, τα πλήθη και τους στρατιώτες  3:7-7    3:7-14    >> 
Ο Ιησούς θεραπεύει το Σάββατο        5:1-47  >> 
Το χαμένο πρόβατο  18:12-14    15:3-7    >> 
Συγχωρόντας τον αδελφό σου εβδομήντα φορές το επτά  18:21-22    17:3-4    >> 
Θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας …  8:19-19    9:57-62    >> 
Η απόρριψη του Ιησού από τα αδέφια του        7:2-9  >> 
Η πρόσκληση κατά την γιορτή της σκηνοπηγίας        7:11-31  >> 
Η απόπειρα σύλληψης του Ιησού        7:32-53  >> 
Η μοιχαλίδα γυναίκα        8:3-11  >> 
Εγώ είμαι το φως του κόσμου        8:12-20  >> 
Όπου θα πάω, δεν μπορείς να ρθείς …        8:21-30  >> 
Η σχέση του Ιησού με τον Αβραάμ        8:31-59  >> 
  |< <<  2 of 9  >> >|