Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Η μετάβαση του Ιησού στην Καπερναούμ  4:13-16        >> 
Η κλήση του Σίμωνα, του Ανδρέα, του Ιάκωβου και του Ιωάννη  4:18-18  1:16-16  5:1-10    >> 
Η επί του όρους ομιλία  5:1-1    6:17-19    >> 
Οι μακαρισμοί  5:2-5    6:20-20    >> 
Η αρχιερατική προσευχή  6:9-13    11:2-4    >> 
Ζητείτε, ψάχνετε, χτυπείστε  7:7-8    11:9-10    >> 
Η θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου  8:14-17  1:29-30  4:38-38    >> 
Κατάπαυση της τρυκιμίας  8:18-23  4:35-36  8:22-22    >> 
Θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας …  8:19-19    9:57-62    >> 
Η θεραπεία ενός λεπρού  8:2-2  1:40-40  5:12-16    >> 
Η θεραπεία των δαιμονισμένων  8:28-28  5:1-5  8:26-27    >> 
Η πίστη του εκατόνταρχου και η θεραπεία του δούλου του  8:5-7    7:1-5    >> 
Η Ιησούς υπερασπίζεται τους μαθητές του που δεν νηστεύουν  9:14-14  2:18-18  5:33-33    >> 
Η θεραπεία της αιμορροούσης, ανάσταση της κόρης του Ιαείρου  9:18-19  5:21-24  8:40-42    >> 
Η συγχώρηση και η θεραπεία του παραλυτικού  9:2-2  2:3-3  5:18-18    >> 
Η θεραπεία των τριών τυφλών  9:27-34        >> 
Η κλήση του Ματθαίου  9:9-9  2:14-14  5:27-27    >> 
  |< <<  9 of 9