Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Το αληθινό αμπέλι        15:1-17  >> 
Η υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος        15:1-99  >> 
Ο Ιησούς προλέγει την ανάστασή του        16:16-22  >> 
Ζητείτε στο όνομα του Ιησού        16:23-33  >> 
Η προσευχή για την ενότητα των μαθητών        17:1-26  >> 
Ο Ιησούς οδηγείται στον Άννα        18:13-23  >> 
Ο Ιησούς μπροστά στον Ηρώδη      23:6-12    >> 
Ο στρατιώτης κεντά την πλευρά του Ιησού        19:31-37  >> 
Ο άδειος τάφος    16:2-4  24:1-3  20:1-1  >> 
Ο Πέτρος και ο Ιωάννης πηγαίνουν στον τάφο      24:9-12  20:2-10  >> 
Η εμφάνιση του Ιησού στην Μαρία Μαγδαληνή    16:9-9    20:11-17  >> 
Ο Ιησούς προς Εμμαούς    16:12-13  24:13-32    >> 
Η εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές      24:36-43  20:19-25  >> 
Η εμφάνιση του Ιησού στον Θωμά        20:26-31  >> 
Η εμφάνιση του Ιησού στους επτά        21:1-25  >> 
Η ευλογία και η ανάληψη του Ιησού    16:19-20  24:50-53    >> 
Το γεννεαλογικό δένδρο του Ιησού μέσω της Μαρίας και του Ιωσήφ  1:1-17    3:23-38    >> 
Ο άγγελος εμφανίζεται στον Ιωσήφ  1:18-25        >> 
Η κατάκριση του Χοραζίν και της Βηθσαϊδά  11:20-22    10:13-13    >> 
Η σχέση του Ιωάννη του βαπτιστή με την βασιλεία  11:2-3    7:18-20    >> 
  |< <<  4 of 9  >> >|