Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Ουαί για τους Φαρισαίους και τους νομοδιδασκάλους      11:37-54    >> 
Ο άφρωνας πλούσιος      12:15-21    >> 
Το Μεγάλο Δείπνο      14:1-24    >> 
Τρώγοντας με αμαρτωλούς      15:1-2    >> 
Η χαμένη δραχμή      15:8-10    >> 
Ο άσωτος γιος      15:11-32    >> 
Κάνετε φίλο τον μαμωνά της αδικίας      16:1-12    >> 
Η ιστορία του πλούσιου και του Λάζαρου      16:5-99    >> 
Η ανάσταση του Λαζάρου        11:1-44  >> 
Η προφητεία του Καιάφα        11:49-52  >> 
Η θεραπεία των δέκα λεπρών      17:11-21    >> 
Εκτός και αν μεταννοείσετε …      13:1-9    >> 
Η γυναίκα που θεραπεύτηκε το Σάββατο      13:10-17    >> 
Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα        10:22-39  >> 
Η χήρα που επέμενε στην προσευχή      18:1-8    >> 
Ο τελώνης και ο φαρισαίος      18:9-14    >> 
Το δίλεπτο της χήρας    12:41-41  21:1-1    >> 
Ο Ζακχαίος      19:1-28    >> 
Ο Ιησούς πλένει τα πόδια των μαθητών        13:1-20  >> 
Οι ερωτήσεις των μαθητών στο ανώγειο        14:1-31  >> 
  |< <<  3 of 9  >> >|