Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Η προαγγελία της γέννησης του Ιωάννη από τον Ζαχαρία      1:5-25    >> 
Ο ευαγγελισμός της Μαρίας      1:26-38    >> 
Η επίσκεψη της Μαρίας στην Ελισάβετ και ο ύμνος της Ελισάβετ      1:39-45    >> 
Ο ύμνος της Μαρίας      1:46-56    >> 
Η γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο προφητικός ύμνος του Ζαχαρία      1:57-80    >> 
Η γέννηση του Ιησού      2:1-7    >> 
Η δοξολογία των αγγέλων και η προσκύνηση των βοσκών      2:8-20    >> 
Η περιτομή του Ιησού      2:21-21    >> 
Η αφιέρωση του Ιησού στο ναό, Συμεών και Άννα      2:22-38    >> 
Ο Ιησούς δωδεκαετής στο ναό      2:41-50    >> 
Η ανάπτυξη του Ιησού μέχρι την ενηλικίωσή του      2:51-52    >> 
Ο σκοπός για τον οποίον ο Λουκάς γράφει το Ευαγγέλιο      1:1-4    >> 
Πρόλογος του Ιωάννη: Ο Λόγος έγεινε σάρκα        1:1-18  >> 
Η μαρτυρία του Ιησού για τον εαυτό του        1:19-24  >> 
Οι πρώτοι μαθητές του Ιησού        1:35-51  >> 
Το πρώτο θαύμα του Ιησού, στην Κανά        2:1-11  >> 
Η εκδίωξη των εμπόρων από τον ναό        2:13-22  >> 
Η συνάντηση του Νικόδημου με τον Ιησού        2:1-99  >> 
Η ομολογία του Ιωάννη για τον Ιησού        3:22-36  >> 
Η συνομιλία του Ιησού με την Σαμαρείτισα        4:5-42  >> 
   1 of 9  >> >|