•  

Ομιλία της Κυριακής

Ημερομηνία: 20/01/2019
Ομιλητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ
Θέμα: ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Ο ΤΙΜΟΘΕΟΣ

Ώρες συνάθροισης

  • Κυριακή: 11:00 - 13:00
  • Τετάρτη: 20:00 - 21:30

Επικοινωνία

Μέσα δικτύωσης