•  

Ομιλία της Κυριακής

Ημερομηνία: 20/05/2018
Ομιλητής: ΔΗΜ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Θέμα: ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ

Ώρες συνάθροισης

  • Κυριακή: 11:00 - 13:00
  • Τετάρτη: 20:00 - 21:30

Επικοινωνία

Μέσα δικτύωσης