•  

Ομιλία της προηγούμενης Κυριακής

Ημερομηνία: 22/05/2016
Ομιλητής: ΦΙΛΗΜΩΝ ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ
Θέμα: Ο ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙ ΑΦΟΡΜΗ ...

Διάβασε την Αγία Γραφή

Πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή, είναι ο θεόπνευστος και αλάνθαστος Λόγος του Θεού, η ολοκληρωμένη αποκάλυψη του Θεού για τον άνθρωπο και αποτελεί την τελική αυθεντία της χριστιανικής ζωής και πίστης (2 Tim 3:16-17,  1 Thess 2:13, 2 Pet 1:21).

Αγία Γραφή

Το "Σύμβολο της Πίστεως"

Το Σύμβολο της χριστιανικής πίστης, «το Πιστεύω» όπως συνηθίζεται να λέγεται, συντάχθηκε από τις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους που πραγματοποιήθηκαν η μεν πρώτη στη Νίκαια της Βιθυνίας το 325 μ.Χ. και η δεύτερη στην Κωνσταντινούπολη το 381 μ.Χ. Γι’ αυτό ονομάζεται και «Σύμβολο Νικαίας - Κωνσταντινουπόλεως».

Είναι μια σύνοψη των βασικών, των θεμελιωδών, δογμάτων της Χριστιανικής Πίστης το οποίο το δεχόμαστε χωρίς καμιά απολύτως διαφοροποίηση. Κάθε ένα άρθρο του είναι βασισμένο στο Λόγο του Θεού.

Περισσότερα

Ώρες συνάθροισης

  • Κυριακή: 11:00 - 13:00
  • Τετάρτη: 20:00 - 21:30

Επικοινωνία

Μέσα δικτύωσης