•  

Ομιλία της Κυριακής

Ημερομηνία: 18/11/2018
Ομιλητής: ΓΚΑΜΠΗ ΜΑΡΚΟΥΣ
Θέμα: ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΑΤΑ

Ώρες συνάθροισης

  • Κυριακή: 11:00 - 13:00
  • Τετάρτη: 20:00 - 21:30

Επικοινωνία

Μέσα δικτύωσης