Νέα Ζωή, New Life

Νέα Ζωή, Τι πιστεύουμεΝέα Ζωή, Το όραμά μαςΝέα Ζωή - VideoΑθλητικές δραστηριότητες για όλη την οικογένειαΣκέψεις για κάθε μέρα

Τι λέει η Βίβλος για...Τι λέει η Βίβλος για...   'Αρθρα - Οι ποιο συχνές ερωτήσεις'Αρθρα - Οι ποιο συχνές ερωτήσεις

LIVE κάθε Κυριακή στις 11.00πμ


Κάθε Κυριακή στις 11.00πμ μεταδίδουμε σε απευθείας μετάδοση, τη λατρεία με υμνωδία, προσευχή, ανάγνωση και πνευματικό μήνυμα μέσα από την Αγία Γραφή.

Τίτλος τελευταίας μετάδωσης: Τα θεμέλια της Εκκλησίας του Χριστού (Πράξεις 2:42)

Ημερομηνία: 19/10/2014

Ομιλητής: Φώτης Ρωμαίος


 

θα χαρούμε να έρθετε σε κάποια από τις συναθροίσεις μας που είναι ανοικτές για κάθ' έναν που θα ήθελε να μας επισκεφτεί.

Αποφθέγματα της ΒίβλουΑ

 • Αγαπάτε αλλήλους. John 13:34
 • Αγρόν ηγόρασα. Luke 14:18
 • Αγρός αίματος. Matt 27:8
 • Άλας της γης. Matt 5:13
 • Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε. Gal 6:2
 • Αντί πινακίου φακής. Gen 25:34
 • Απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ. Matt 22:21
 • Άρον τον κράβατόν σου και περιπάτει. John 5: 8
 • Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε. Gen 1:28

Β

 • Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Matt 5:45

Γ

 • Γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. 1 Cor 13:1
 • Γενηθήτω το θέλημά σου. Matt 6:10

Δ

 • Διά το θεαθήναι. Matt 6:1
 • Διά τον φόβον των Ιουδαίων. John 7:13
 • Διέρρηξεν τα ιμάτια αυτού. Matt 26:65
 • Διυλίζοντες τον κώνωπα την δε κάμηλον καταπίνοντες. Matt 23:24
 • Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Matt 10:8

Ε

 • Εγώ δε εφύτευσά σε άμπελον καρποφόρον. Jer 2:21
 • Εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή. John 14:6
 • Εγώ ειμί ο άρτος της ζωής. John 6:48
 • Ει δε ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζει σε, έξελε αυτόν. Matt 5:29
 • Εις τον τύπον των ήλων. John 20:25
 • Εν ιδρώτι του προσώπου σου. Gen 3:19
 • Εν ταις τέσσαρσιν γωνίαις της γης. Rev 20:8
 • Ενώπιος ενωπίω. Ex 33:11
 • Ευρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ. John 1:45
 • Έχε με παρητημένον. Luke 14:18

Ζ

 • Ζητείτε και ευρήσετε. Matt 7:7

Η

 • Ήγγικεν η ώρα. Matt 26:45

Θ

 • Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου. Psa 141:3

Ι

 • Ιδού ο νυμφίος! Matt 25:6

Μ

 • Μακάριοι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Matt 5:6
 • Μακάριοι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσιν την γην. Matt 5:5
 • Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι ότι αυτών εστίν η βασιλεία των ουρανών. Matt 5:3
 • Μάχαιραν έδωκας, μάχαιραν θα λάβεις. Matt 26:52
 • Μετά φανών και λαμπάδων. John 18:3
 • Μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου. Matt 6:3
 • Μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε. Matt 7:1
 • Μη μου άπτου. John 20:17
 • Μη ποιείτε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. John 2:16
 • Μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν των χοίρων. Matt 7:6

Ν

 • Νυν απολυεις τον δουλον σου δεσποτα. Luke 2:29

Ο

 • Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω. John 8:7
 • Ό γαρ εάν σπείρη άνθρωπος, τούτο και θερίσει. Gal 6:7
 • Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω. Luke 14:35
 • Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Psa 104:15
 • Ον αγαπά Κύριος παιδεύει. Prov 3:12
 • Ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν και μαμωνά. Matt 6:24
 • Ουκ ειμί άξιος ίνα λύσω αυτού τον ιμάντα του υποδήματος. John 1: 27
 • Ουκ επ' άρτω μόνω ζήσηται άνθρωπος. Matt 4:4
 • Ουκ έχει πού την κεφαλήν κλίνη. Luke 9:58
 • Οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Ex 21.24

Π

 • Παν ουν δένδρον μη ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται. Matt 3:10
 • Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Mark 10:31
 • Πριν αλέκτορα φωνήσαι, τρις απαρνήση με. Matt 26:34
 • Προς το θεαθήναι. Matt 23:5


Σ

 • Συ είπας. Matt 26:64
 • Συν γυναιξίν και τέκνοις. Acts 21:5

Τ

 • Τα αδύνατα παρ' ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ εστι. Luke 18:27
 • Το απολωλός πρόβατον. Luke 15:6
 • Το μεν πνεύμα πρόθυμον η δε σαρξ ασθενής. Matt 26:41
 • Τον καλόν αγώνα ηγώνισμαι. 2 Tim 4:7
 • Τον μόσχον τον σιτευτόν. Luke 15:23

Υ

 • Ύπαγε οπίσω μου σατανά. Matt 16:23

Φ

 • Φθείρουσιν ήθη χρηστά ομιλίαι κακαί. 1 Cor 15:33
 • Φωνή βοώντος εν τη ερήμω. John 1:23

Χ

 • Χαίρετε και αγαλλιάσθε. Matt 5:12

Ω

 • Ως πρόβατον επί σφαγήν. Acts 8.32
                                                     Αρχή  |  Ελληνικά  |  English

Αναζήτηση στη Βίβλο

  Aρκούν πεζά γράμματα χωρίς τόνους

  Βάμβας
  Nestle
  Εβδομήκοντα

Online εργαλεία μελέτης της Αγίας Γραφής

Σκέψεις για κάθε μέρα

Καθημερινές σκέψεις μέσα από την Αγία Γραφή
Με τη βοήθεια ενός ημερολογίου επιλέξτε την ημέρα και κατ' επέκταση το σχόλιο της ημέρας.
[Περισσότερα]

FAQs από εφήβους

Καθημερινές σκέψεις μέσα από την Αγία Γραφή
Επιλέξτε από περίπου 300 ερωτήσεις που απασχολούν τους εφήβους και τους νέους. [Περισσότερα]

'Αρθρα | Video

Από τη Βίβλο

Κάντε κλικ στο κίτρινο χρώμα!

 • • Επιλέξτε έναν από τους 150 ψαλμούς, κάνοντας κλικ στο κίτρινο χρώμα!