•  

Ομιλία της Κυριακής

Ημερομηνία: 16/07/2017
Ομιλητής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Θέμα: ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Ώρες συνάθροισης

  • Κυριακή: 11:00 - 13:00
  • Τετάρτη: 20:00 - 21:30

Επικοινωνία

Μέσα δικτύωσης