•  

Ομιλία της Κυριακής

Ημερομηνία: 06/08/2017
Ομιλητής: ΑΡ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
Θέμα: Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Ώρες συνάθροισης

  • Κυριακή: 11:00 - 13:00
  • Τετάρτη: 20:00 - 21:30

Επικοινωνία

Μέσα δικτύωσης